ελληνικά

Ένα ντοκιμαντέρ και ένα μικρού μήκους animation για την προστασία των ντόπιων ποικιλιών σπόρων στη Λατινική Αμερική

Το ντοκιμαντέρ «Σπόροι: κοινό αγαθό ή εταιρική ιδιοκτησία;» και το animation «Σπόροι στην αντίσταση» γυρίστηκαν το 2017 από μια κολεκτίβα οργανώσεων της Λατινικής Αμερικής που δρουν σε ολόκληρη την ήπειρο και αγωνίζονται για τη διαφύλαξη των τοπικών ποικιλιών που αποτελούν τη βάση της διατροφικής κυριαρχίας.

Το ντοκιμαντέρ «Σπόροι: κοινό αγαθό ή εταιρική ιδιοκτησία;» και το animation «Σπόροι στην αντίσταση» γυρίστηκαν το 2017 από μια κολεκτίβα οργανώσεων της Λατινικής Αμερικής που δρουν σε ολόκληρη την ήπειρο και αγωνίζονται για τη διαφύλαξη των τοπικών ποικιλιών που αποτελούν τη βάση της διατροφικής κυριαρχίας.