Προνόμια για τις εταιρείες σπόρων, καταστολή για τους αγρότες