Tiếng Việt

Châu Á đang bị đe dọa bởi UPOV 91

Châu Á, nơi sinh sống của 60% dân số thế giới và 74% là nông dân, là mục tiêu của một chiến dịch lâu dài và tăng cường nhằm tư nhân hóa nguồn hạt giống thông qua các luật và quy định mới. 1 Có đến 80% số hạt giống được sử dụng ở châu Á ngày nay là do nông dân cất giữ giống từ những vụ thu hoạch trước. 2 Các công ty vì lợi ích của mình muốn biến việc làm này (tức, nông dân cất giữ giống) trở thành việc bất hợp pháp.

Châu Á, nơi sinh sống của 60% dân số thế giới và 74% là nông dân, là mục tiêu của một chiến dịch lâu dài và tăng cường nhằm tư nhân hóa nguồn hạt giống thông qua các luật và quy định mới. 1 Có đến 80% số hạt giống được sử dụng ở châu Á ngày nay là do nông dân cất giữ giống từ những vụ thu hoạch trước. 2 Các công ty vì lợi ích của mình muốn biến việc làm này (tức, nông dân cất giữ giống) trở thành việc bất hợp pháp.

Hãy bảo vệ hạt giống bản địa!

Hạt giống bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng ở khắp mọi nơi. Dưới áp lực của các công ty và tập đoàn, Luật pháp ở nhiều quôc gia ngày càng hạn chế quyền của người nông dân đối với chính nguồn hạt giống bản địa của họ, và nguồn giống họ mua. Cất giữ và duy trì hạt giống bản địa - một tập quán canh tác đã tồn tại từ một nghìn năm nay, là nền tảng của thực hành canh tác Sinh thái sẽ sớm có thể bị lãng quên. Mà còn quan trọng hơn, nguôn hạt giống bản địa là nền tảng của văn hoá truyền thống và tín ngưỡng của chúng ta - từ xưa đến giờ là nền tảng của văn minh, ẩm thực, văn hòa làng bản, và quốc gia của chúng ta.  

Hạt giống bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng ở khắp mọi nơi. Dưới áp lực của các công ty và tập đoàn, Luật pháp ở nhiều quôc gia ngày càng hạn chế quyền của người nông dân đối với chính nguồn hạt giống bản địa của họ, và nguồn giống họ mua. Cất giữ và duy trì hạt giống bản địa - một tập quán canh tác đã tồn tại từ một nghìn năm nay, là nền tảng của thực hành canh tác Sinh thái sẽ sớm có thể bị lãng quên. Mà còn quan trọng hơn, nguôn hạt giống bản địa là nền tảng của văn hoá truyền thống và tín ngưỡng của chúng ta - từ xưa đến giờ là nền tảng của văn minh, ẩm thực, văn hòa làng bản, và quốc gia của chúng ta.