Malagasy

Daewoo / Madagasikara : 10 taona aty aoriana

Ny faha-18 novambra taona 2008 no nampahafantaran’ny gazety anglisy « Financial Times » fa eo am-panaovana fifanarahana goavana be ny orinasa Daewoo Logistics sy ny governemantan’i Madagasikara. Folo taona aty aoriana, inona no zava-misy iaraha-mahita ?    

Ny faha-18 novambra taona 2008 no nampahafantaran’ny gazety anglisy « Financial Times » fa eo am-panaovana fifanarahana goavana be ny orinasa Daewoo Logistics sy ny governemantan’i Madagasikara. Folo taona aty aoriana, inona no zava-misy iaraha-mahita ?    

Ny fihitaran’ny Daewoo ao amin’ny fandraharahana ara-pambolena any ivelan’ny Korea Atsimo

Folo taona lasa izay dia nanakoako tamin’ny gazety eran-tany ity vaovao manafintohina ity : ny sampan’ny orinasa Daewoo Logistics, Madagascar Future Enterprise Corp., dia teo am-panatanterahana fifanarahana tamin’ny governemantan’i Madagasikara ny hanofany velaran-tany mahavokatra mahatratra 1.300.000 hektara mandritra ny 99 taona, izany hoe efa ho ny antsasaky ny tany azo volena ao amin’ny firenena. Nikasa hamboly katsaka sy palma fanaovana menaka amin’ny faritra efatra eto Madagasikara ity orinasa ity, ka ny vokatra dia haondrana any Korea Atsimo izay hahodin’izy ireo ho sakafom-biby sy solika avy amin’ny voly (agrocarburant). Adino ankehitriny ny faharesen’ny Daewoo Motors tamin’ny 1999 ary ny orinasa Daewoo ao Korea Atsimo, izay isan’ny vondron’orinasa lehibe indrindra eran-tany, ary mitohy mampivelatra ny fanjakàna ara-toekarena mifototra amin’ny indostria sy ny varotra ary ny harena voajanahary ihany koa, toa ny solika sy ny entona, ny mineraly sy ny sakafo.  

Folo taona lasa izay dia nanakoako tamin’ny gazety eran-tany ity vaovao manafintohina ity : ny sampan’ny orinasa Daewoo Logistics, Madagascar Future Enterprise Corp., dia teo am-panatanterahana fifanarahana tamin’ny governemantan’i Madagasikara ny hanofany velaran-tany mahavokatra mahatratra 1.300.000 hektara mandritra ny 99 taona, izany hoe efa ho ny antsasaky ny tany azo volena ao amin’ny firenena. Nikasa hamboly katsaka sy palma fanaovana menaka amin’ny faritra efatra eto Madagasikara ity orinasa ity, ka ny vokatra dia haondrana any Korea Atsimo izay hahodin’izy ireo ho sakafom-biby sy solika avy amin’ny voly (agrocarburant). Adino ankehitriny ny faharesen’ny Daewoo Motors tamin’ny 1999 ary ny orinasa Daewoo ao Korea Atsimo, izay isan’ny vondron’orinasa lehibe indrindra eran-tany, ary mitohy mampivelatra ny fanjakàna ara-toekarena mifototra amin’ny indostria sy ny varotra ary ny harena voajanahary ihany koa, toa ny solika sy ny entona, ny mineraly sy ny sakafo.