https://grain.org/e/5781

Hãy bảo vệ hạt giống bản địa!

by La Via Campesina & GRAIN | 23 Aug 2017
 
Hạt giống bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng ở khắp mọi nơi. Dưới áp lực của các công ty và tập đoàn, Luật pháp ở nhiều quôc gia ngày càng hạn chế quyền của người nông dân đối với chính nguồn hạt giống bản địa của họ, và nguồn giống họ mua.
 
Cất giữ và duy trì hạt giống bản địa - một tập quán canh tác đã tồn tại từ một nghìn năm nay, là nền tảng của thực hành canh tác Sinh thái sẽ sớm có thể bị lãng quên. Mà còn quan trọng hơn, nguôn hạt giống bản địa là nền tảng của văn hoá truyền thống và tín ngưỡng của chúng ta - từ xưa đến giờ là nền tảng của văn minh, ẩm thực, văn hòa làng bản, và quốc gia của chúng ta.
 
BẢO VỆ NGUỒN VÀ HỆ THỐNG HẠT GIỐNG BẢN ĐỊA CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN
Những cánh đồng của người Nông dân chính là nơi đầu tiên cần phải được bảo vệ. Nghĩa là phải tổ chức các hoạt động thu gom, duy trì, phát triển, chia sẻ và phải sử dụng hàng ngày chính nguồn hạt giống bản dịa của dịa phương. Phụ nữ và thanh niên trẻ là những lực lượng đặc biệt quan trọng phải được tham gia vào quá trính này. Bạn có thể hành động ngay bằng cách liên kết với những người hàng xòm của minh hay các hiệp hội tại địa phương. Tổ chức hội chợ trao đổi hạt giống và tới thăm các trang trại, vườn cũng là một phần rất quan trọng của hành động này.
 
GIẢM THIỂU "ĐẠO LUẬT CỦA MONSANTO"
Cần giảm thiểu các dự thảo luật của Monsanto trước khi các dự thảo này được trình chính thức thành Luật. Cần yêu cầu tính công khai, minh bạch về thông tin; và tổ chức các cuộc đối thoại truyền hình, làm phim tư liệu đểu rõ tác động của các dự thảo luật của Monsanto.
 
CHUNG TAY VỚI NGƯỜI NÔNG DÂN
Tại nhiều nước khác, nhiều nhóm Hợp tác và Liên minh đã liên kết lại để ủng hộ các sản phẩm sản xuất từ nguồn bản địa của nhiều nhóm nông dân sản xuất nhỏ ngày càng được ưa chuộng.
 
LIÊN MINH VỚI CÁC PHONG TRÀO KHÁC
Cần liên minh với các phong trào khác để nhiều người cùng hiểu được rằng hạt giống ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của tất cả mọi người, không chi riêng nông dân. Bảo vệ hạt giống bản địa nên được chú trọng một cách sâu rộng hơn, bởi càng về sau khi không kiểm soát được nguồn gen hạt giống bản địa, người dân sẽ không kiểm soát được chủ quyền về lương thực. Bảo vệ hạt giống bản địa cần trở thành một phần rất quan trọng liên kết cùng các chiến dịch khác nhu: chống lại các thỏa thuận thương mại tự do, chống lại các thỏa thuận thương mại tự do, chống biến đổi khí hậu.
 
PHẢI XEM LẠI TRUYỀN THÔNG HIỆN NAY
Các công ty sản xuất hạt giống và nhiều tập đoàn đang đưa ra các chiến dịch truyền thông về bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo hạt giống có chất lượng, tăng năng suất và cứ u người dân thoát đói từ nguồn hạt biến đổi gen. Chúng ta cần y6eu cầu làm rõ bản chất của nền nông nghiệp mà họ đang quảng bá thực sự có tạo ra thêm đói nghèo hay không?
 
HÃY XÂY DỰNG NHỮNG ĐẠO LUẬT ĐÚNG
Trong mọi trường hợp, hãy cố gắng xây dựng những đạo luật, chương trình hoặc công cụ nhằm bảo vệ hệ thống và nguồn hạt giống bản địa của chính người nông dân. Hãy chug tay thu gom, giữ gìn, bảo vệ, và sử dụng hàng ngày các loài cây bản địa và hạt giống bản địa của người nông dân.
 

Tải ngay [11.7 MB]: https://www.grain.org/article/entries/5781-hay-b-o-v-h-t-gi-ng-b-n-d-a.pdf

Thêm thông tin [in English]: https://www.grain.org/e/5175

Author: La Via Campesina & GRAIN
Links in this article:
  • [1] https://www.grain.org/article/entries/5781-hay-b-o-v-h-t-gi-ng-b-n-d-a.pdf
  • [2] https://www.grain.org/e/5175